Refinansiering med sikkerhet i bolig

For deg som sitter med mye gjeld uten sikkerhet og høye omkostninger kan refinansiering med sikkerhet i bolig være et godt alternativ. Ved å benytte verdien av huset som sikkerhet kan du raskt og enkelt samle dyre forbrukslån i et langt rimeligere alternativ og oppnå rente så lav som 4,95%. Refinansiering med sikkerhet kan være en utmerket løsning for deg som ønsker en mer oversiktlig privatøkonomi, men også spare inn på omkostningene på din utestående gjeld. 

Som huskeregel vil det i de aller fleste tilfeller lønne seg å refinansiere om du sitter på to eller flere forbrukslån, men det kan også være produktfinansiering, nedbetalingsavtaler og kredittkortgjeld som refinansieres. Det alle disse typene kreditt har til felles er at de har svært høy effektiv rente og regne kostbare termingebyrer. Samler du disse i et nytt refinansieringslån med sikkerhet i bolig vil du ikke bare oppnå lavere effektiv rente, men også spare inn ved at du kun mottar en faktura. På denne måten vil du oppnå en oversikt over hvor mye gjeld du har utestående og samtidig kunne nedbetale gjelden raskere ved å kun håndtere et lån. 

Hvordan fungerer refinansiering?

Hensikten bak refinansiering er at du samler en rekke smålån i et nytt lån for å spare inn omkostninger og renter. Rent praktisk betyr dette at vi tar opp et nytt lån for å innfri de gamle lånene. Dette kan kanskje høres ut som det er mot sin hensikt, men i de aller fleste tilfeller kan man spare flere tusen kroner i rentekostnader om man benytter seg av refinansiering. Dette gjelder forsåvidt både refinansiering med sikkerhet i bolig og refinansiering uten sikkerhet i bolig. Dog er refinansiering med sikkerhet det absolutt mest kostnadseffektive alternativet for deg som ønsker spare mest mulig og bli kvitt gjelden din. 

Ved å samle flere dyre smålån i et refinansieringslån kan du oppnå lavere effektiv rente, mindre omkostninger ved at du bare trenger forholde deg til gebyrene på et lån og ikke minst bedre oversikt over egen økonomi. Du kan også enklere bli kvitt gjelden ved at mindre penger går med på å dekke rentekostnadene på flere lån hver måned, men i stedet kan gå direkte til avdrag på gjelden. 

Lån med sikkerhet i bolig

Når du søker refinansiering med sikkerhet i bolig foregår det på tilnærmet lik måte som et helt vanlig boliglån. Du søker om ønsket beløp nødvendig for å gjennomføre refinansieringen og banken tar pant i din bolig som sikkerhet for lånet. Forskjellen på refinansiering og boliglån er at lånebeløpet ikke går til kjøp av noe verdifullt som en bolig, men går til å nedbetale eksisterende gjeld. Eksempler på utestående gjeld godt egnet for refinansiering er kredittkort, forbrukslån, billån og annen finansiering med effektiv rente over det du kan oppnå ved refinansiering. Det kan også være smart å inkludere eventuelle SMS lån og privatlån om du har til hensikt å delbetale disse over en lenger periode. Du vil merke at refinansieringslån har noe høyere effektiv rente enn vanlige boliglån og dette er fordi banken anser det som en økt risiko når ikke lånebeløpet skal brukes til å kjøpe bolig, men andre formål. 

Refinansiering med pant i bolig

Årsaken til at mange velger å refinansiere ved å stille egen bolig som sikkerhet er at de oppnår gunstigere vilkår overfor bankene. Banken er nemlig langt mer risikovillig og mottakelig for å innvilge refinansiering om de har noe som sikkerhet for lånebeløpet fremfor refinansiering uten sikkerhet. Du samler derfor flere dyre smålån uten sikkerhet i et nytt lån med pant i fast eiendom og kan spare gjennom mer forutsigbare fakturaer og lave månedlige avdrag. Dog er det alltid anbefalt at du forsøker nedbetale utestående gjeld så fort som mulig, men hvorfor rask nedbetaling er viktig kommer vi nærmere inn på i et senere avsnitt. Noen av fordelene med refinansiering med sikkerhet i bolig kan du se i oversikten nedenfor.

 • Muligheten for å oppnå effektiv rente så lav som 4,95% sammenlignet med 28,9% på kredittkort og 11,56% på forbrukslån.
 • Lavere termingebyr sammenlignet med lån uten sikkerhet.
 • Kun en faktura å forholde deg til, samt kontinuerlig oversikt over hele det utestående beløpet. 
 • Muligheten til å fordele innbetalingene på hele 30 år. 

I tillegg vil de aller fleste oppleve bedre fleksibilitet i sin privatøkonomi etter at de har refinansiering, ikke fordi det har skjedd noe med selve gjelden, men fordi den nye uoversiktlige situasjonen tilbyr lavere månedlige avdrag og dermed også bedre muligheter for å planlegge for uforutsette kostnader. 

Hvorfor bør man velge refinansiering med sikkerhet i bolig

Stadig flere banker tilbyr en form for refinansieringslån og det finnes også alternativer som ikke krever at du stiller egen bolig som sikkerhet. Disse bankene vil dog ha høyere rente og dårligere vilkår enn bankene som krever sikkerhet. Grunnen for dette er at uten sikkerhet påtar bankene seg en høyere risiko og de krever høyere inntjeningen på lånt kapital for å dekke denne risikoen. 

Det betyr derimot ikke at det er umulig å oppnå refinansiering om du ikke har muligheten til å stille sikkerhet i egen bolig, men du må belage deg på at lånet da kan ha en effektiv rente på mellom 9.11.99% sammenlignet med 4-6% på lån med sikkerhet. Om du har tidligere betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker vil det ikke være mulig å få innvilget refinansiering uten sikkerhet, da bankene gjennomfører en kredittsjekk før de godkjenner søknaden. Du må derfor enten søke refinansiering med sikkerhet i egen bolig, eller forsøke å få oppløst betalingsanmerkningene før du søker om refinansiering uten sikkerhet. 

Refinansiere gammel gjeld med sikkerhet i bolig 

Mange opplever gjerne at forbruksgjeld kan løpe litt løpsk, spesielt om du har flere lån som løper samtidig kan situasjonen fort bli uoversiktlig. Det blir mange vilkår å holde styr på og man mister litt grepet blant effektiv rente, omkostninger, termingebyrer og minimumsbetalinger. Nettopp kravet de fleste bankene har om at man kun trenger betale inn 3% av utestående beløp hver måned gjør at mange ikke kommer seg ut av gjelden igjen. 

Denne satsen på 3% dekker nemlig i de aller fleste tilfeller kun rentekostnaden på gjelden samt et svært begrenset avdrag hver måned. Dette gjør at mange opplever det motsatte, nemlig at gjelden deres vokser i stedet noe som fort kan bli svært demotiverende. At du kun betaler inn minimumsbeløpet hver måned er svært gunstig for bankene, men vil fort gjøre at du betaler inn ekstremt mye mer enn nødvendig i form av lange renter og termingebyr. Nedenfor har vi satt opp to eksempler for å illustrere fordelen med refinansiering.

Forbrukslån uten sikkerhetRefinansiering med sikkerhet
Lånebeløp200.000,-200.000,-
Løpetid10 år10 år
Effektiv rente10.92%6,47%
Månedsbeløp4187,-2249,-

Som vi ser i eksempelet ovenfor vil du oppnå nesten halverte mnd avdrag ved å søke om refinansiering med sikkerhet. Fordelen med dette er at selv om du kunne håndtert månedskostnaden for et lån uten sikkerhet har du nå nesten 2000,- i fleksibilitet hver måned. Disse pengene bør fortsatt gå til nedbetaling av gjeld, men du kan sette dem inn som ekstra avdrag. På denne måten går de 2000,- ekstra rett til nedbetaling av utestående gjeld fremfor å dekke rentekostnader. Dette gjør at du kan betale ned gjelden raskere og mer effektivt komme ut av en tyngende situasjon med mye utestående kreditt. 

Refinansieringslån for å rydde opp i privatøkonomien

Om du opplever at privatøkonomien er lite oversiktlig og gjelden løper uten at du får kontroll på den kan et refinansieringslån være utmerket for å ta tilbake kontrollen. Dette gjelder også om du har mistet håndteringsevnen at utestående gjeld og pådratt deg betalingsanmerkninger. Fordelen et refinansieringslån da bringer til bordet er at du innfrir alle nåværende gjeld til fordel for det nye lånet og på den måten også får slettet eventuelle inkasso og betalingsanmerkninger. Dette gjør at du kan ta tilstrekkelige grep for å gjenvinne kontrollen på privatøkonomien din bare ved å benytte verdien av din bolig. 

Mange aktører som tilbyr refinansiering med sikkerhet i bolig har også dyktige medarbeidere som kan hjelpe med oppsett av budsjett, nedbetalingsplaner og fleksible løsninger spesielt tilpasset din økonomiske situasjon. Det gjør at mange som ellers ikke hadde klart å få bukt med høy forbruksgjeld igjen kan se muligheten for innfrielse av gjeld og bli gjeldsfri innen en respektabel tidsramme. 

Refinansiering med pant i bolig

Det kan være flere årsaker til at man havner i en utfordrende økonomisk situasjon. Det kan være uforutsette kostnader som krever rask betaling, uføre eller sykdom. Uansett hva årsaken til at man ikke lenger klarer håndtere sin utestående gjeld er har de til felles at 5 år nedbetalingstid da kan være i det korteste laget. Det er nemlig standard nedbetalingstid hos de aller fleste bankene som tilbyr forbrukslån og lån uten sikkerhet. I tillegg kan det være spesielt utfordrende å håndtere en stor gjeldsbyrde om du har flere lån som løper samtidig og gjerne i tillegg til bil, bolig eller andre finansielle forpliktelser utover forbruksgjelden. 

Det er her pant i bolig kommer inn som et ess i ermet. Ved å benytte ubrukt egenkapital som finnes i boligen kan du samle all den dyre forbruksgjelden i et nytt kostnadseffektivt finansieringsalternativ. Da oppnår du bedre forutsigbarhet, fleksibel nedbetaling og ikke minst muligheten til å oppnå svært lave månedlige avdrag takket være nedbetalingsperioden på 20-30 år. Det er viktig å merke seg at de aller fleste banker tilbyr en eller annen form for refinansiering, men det kan være lønnsomt å oppsøke nisjebankene for de beste vilkårene. Dette er nemlig banker som har spesialisert seg på nettopp refinansiering med sikkerhet i bolig og har derfor et system som bedre legger til rette for denne typen lånevirksomhet. 

Refinansiering med betalingsanmerkninger

De aller fleste som har vært uheldig å pådratt seg betalingsanmerkninger vil oppleve det som svært krevende å få innvilget et lån. Årsaken til dette er at bankene gjennomfører en automatisk kredittsjekk når du søker om lån og dersom det oppdages betalingsanmerkninger vil disse flagges som høy risiko. Dette tolker banken som høy sannsynlighet for mislighold av lånet og velger i de aller fleste tilfeller derfor å avslå søknaden automatisk. Dog betyr ikke dette at det er umulig å oppnå refinansiering selv om du har betalingsanmerkninger.

Du kan nemlig fortsatt søke om refinansiering med sikkerhet i bolig til tross for eventuelle betalingsanmerkninger. Bankene kan nemlig strekke seg lenger for å låne ut penger dersom du kan stille sikkerhet for lånebeløpet og senke risikoen banken påtar seg. Dette gjør du ved å la banken ta pant i boligen din for at du skal få låne penger. Måten dette fungerer på er at dersom du ikke klarer håndtere lånet kan banken i ytterste konsekvens selge din bolig for å gjøre opp gjelden. Dette skjer dog ytterst sjeldent og de fleste bankene legger godt til rette for alternative løsninger før de går til det ekstreme steget å velge tvangssalg. 

Benytt en låneagent og innhent tilbud fra flere banker samtidig. Dette gjør at du kan sammenligne de forskjellige tilbudene og enklere finne det lånet med gunstige vilkår for din privatøkonomi. Noen punkter du bør være oppmerksom på når du sammenligner forskjellige lån er:

 • Sammenlign effektiv rente, ikke nominell rente.
 • Se på eventuelle termingebyr, oppstartsgebyr og lignende kostnader. 
 • Muligheten for fleksibel nedbetaling og avdragsfrihet ved behov
 • Mulighet til å innfri lånet i sin helhet raskere enn nedbetalingsplanen.

Refinansiere dyre forbrukslån med pant i egen bolig

Sitter du med flere forbrukslån eller dyr forbruksgjeld kan det fremstå tilnærmet umulig å bli kvitt gjelden. Ekstremt høy effektiv rente gjør at ved minimumsbetalinger vokser gjelden litt hver måned og du får en snøballeffekt som gir stadig strammere økonomi. Det er nettopp denne feilen mange gjør ved å la seg friste til å kun betale minimumsavdraget på hvert lån hver måned. På denne måten bidrar du til bankens lønnsomhet ved å betale lånets kostnader, men du betaler i praksis ned marginalt på ditt utestående lån. Dette igjen gjør at lånet får en unødvendig lang løpetid og rentekostnad som blir astronomisk sammenlignet med hva som ellers hadde vært nødvendig. 

Dette slipper du om du velger å refinansiere dyre forbrukslån med sikkerhet i bolig. Da får du en sammensatt nedbetalingsplan i istedet for fleksibel kreditt og du betaler inn faste avdrag uten mulighet for mindre enn henhold til avtale. Dette “tvinger” deg til å betale ned et forsvarlig beløp på lånet hver måned og du vil dermed også se at lånet minsker raskere hver måned. Gunstigere vilkår på lånet vil også sikre at du betaler mindre i rente og omkostninger og mer på ditt aktuelle lån. 

Søke om refinansiering med sikkerhet i bolig

Når du skal søke om refinansiering med sikkerhet i bolig er det viktig at vi begynner søknadsprosessen på riktig grunnlag. Det vil derfor kreve noe forberedende arbeid fra din side før du kan sende avgårde en søknad til banken. Dog er det viktig å huske at desto ryddigere økonomi du kan fremlegge for banken, desto høyere sannsynlighet er det for at de vil innvilge deg et lån selv i en krevende situasjon. Nedenfor har vi derfor satt opp en enkel steg-for-steg prosess for hvordan du bør gå frem når du skal søke om refinansiering med sikkerhet i bolig. 

 1. Først må du starte med å kartlegge gjelden som skal refinansieres. Sett derfor opp en oversikt over alle utestående kreditorer og hvilket beløp du skylder disse. 
 2. Når du har opprettet denne oversikten er det på tide å sende inn søknaden til banken. Fyll ut søknaden på nett med ønsket lånebeløp, samt nedbetalingstid og personalia. Banken vil også be om siste skattemelding, verdivurdering av bolig og de siste lønnsslippene dine som bevis for sikkerhet og inntekt. 
 3. Deretter vil banken gjennomføre en kredittsjekk og gjøre en individuell vurdering av din søknad. Blir søknaden godkjent vil du innen kort tid få tilsendt et gjeldsbrev med vilkårene for lånet.
 4. Dette signerer du raskt og enkelt med BankID og du fyller inn betalingsinformasjonen på den eksisterende gjelden din. Dette kan være konto/KID samt hvor du har lånt beløpet.
 5. Når Banken mottar dette vil den innen kort tid utbetale lånet til de eksisterende kreditorene, samt utstede deg en nedbetalingsplan og det nye lånet. Om du har betalingsanmerkninger eller inkasso som en del av refinansieringen vil disse slettes automatisk når kravet innfris. 
 6. Gammel gjeld er innfridd og du sitter igjen med det nye refinansieringslånet, nedbetalingsplan og bedre vilkår. 

Det kan i noen tilfeller virke som en krevende situasjon å søke om refinansiering, men du vil raskt oppdage at banken utfører det aller meste av arbeidet. Du trenger kun sende inn nødvendig dokumentasjon, samt oppgi hvor din eksisterende gjeld befinner seg hen. Deretter vil banken gjøre resten med innfrielse av gammel gjeld samt utstede dokumentene nødvendig for det nye. 

Øke eksisterende boliglån for refinansiering med sikkerhet i bolig

Ikke alle ønsker å ta på seg enda et lån, men foretrekker å utvide sin nåværende kreditt med sikkerhet i bolig. Dette kan i de aller fleste tilfeller innvilges i din nåværende bank, men kravet er da at du har mindre enn 60% belåning på søknadstidspunkt. Dog vil du raskt merke at de aller fleste banker vil kreve å sette opp renten på boliglånet ditt noe for å innvilge en økt kreditt mot boligen. Dette er fordi lånet da ikke lenger går til nedbetaling av boligens verdi, men til finansiering av alternativ gjeld. Denne kan du raskt og enkelt bli kvitt ved å refinansiere igjen når du har innfridd den økte kreditten.