Slik kan du få lån med inkassogjeld

lån med inkasso

Mange har kanskje opplevd at man har glemt en faktura eller at man hadde dårlig råd når fakturaen forfalt og den gikk videre til inkasso. Selv om det kan skyldes ren forglemmelse kan det fort resultere i at et krav som egentlig var lite og overkommelig plutselig vokser atskillig grunnet gebyrer, forsinkelsesrenter og innkrevingskostnader pålagt av inkassoselskapene. Da kan et beløp som egentlig var håndterbart fort bli stort og skape betalingsvansker.

I de aller fleste tilfeller vil man få flere påminnelser og lang tilbakebetalingstid før kravet går videre til inkasso, men i noen tilfeller vil det fortsatt ikke være tilstrekkelig og da kan det være nødvendig å søke om lån for å innfri sine utestående krav, men mange som først ender opp med inkassogjeld eller betalingsanmerkninger opplever det som svært vanskelig å få innvilget et lån. Det er derfor vi i denne artikkelen skal se litt nærmere på hvordan du kan få lån med inkassogjeld selv om de vanlige bankene kanskje har gitt deg blankt avslag.

Les mer: Lån med betalingsanmerkning

Hva er inkassogjeld?

Først og fremst er det viktig å vite hva inkassogjeld egentlig er og hvordan vi pådrar oss inkassogjeld. Når du gjennomfører et kjøp av varer eller tjenester vil det ble utsendt en fordring eller faktura. Dersom du ikke betaler denne ved forfall, får du som regel en eller flere purringer som påminnelse om at kravet ikke er innfridd i henhold til avtale. Om du fortsatt ikke betaler kravet vil de fleste selskaper selge kravet videre til inkassoselskaper. Det kan først utstedes inkasso 14 dager etter at det opprinnelige kravet har utløpt, noe som i praksis gir deg ytterligere 14 dager å betale kravet på. 

Foreligger det fortsatt ikke betaling vil det bli opprettet en inkassosak og du får en betalingsoppfordring. Dette kan fort gjøre beløpet langt høyere på grunn av forsinkelsesrenter, inkassosalær og innkrevning gebyrer som selskapet legger på det opprinnelige beløpet. I de aller fleste tilfeller utgjør dette enten en fastsatt sum av selskapet, eller en prosent av utestående beløp om summen er høy. 

Om du ikke innfrir kravet etter at betalingsoppfordringen fra inkassoselskapet foreligger kan det gå videre til namsmannen for tvangsinndrivelse. Dette kan ende med trekk i lønn, eller betalingsanmerkninger dersom det ikke finnes mulighet for tvangsinndrivelse av beløpet. I noen ekstreme tilfeller kan namsmannen kreve tvangssalg av gjenstander eller privat eiendom for å gjøre opp krav av vesentlig størrelse, så det anbefales på det absolutt sterkeste at man gjør opp kravet før det kommer så langt. 

Skulle du motta et inkassokrav du ikke mener det er grunnlag for bør du øyeblikkelig ta kontakt med de som har sendt kravet videre til inkasso for å bestride kravet. Dette vil nemlig fryse inkassosaken så lenge kravet er omstridt og gi tid til å avklare om det finnes grunnlag for kravet eller ei først. Det vil da måtte behandles i forliksrådet eller tingretten hvor det vil foreligge en endelig rettslig avgjørelse om kravet. 

Kan du få lån med inkassogjeld

Det finnes to alternativer når du søker om lån med inkassogjeld. Du kan søke om lån med inkasso gjeld uten sikkerhet, eller du kan søke om  tilsvarende lån, men søke med sikkerhet i bolig. Vi skal derfor se litt nærmere på de to forskjellige alternativene og hva som egner seg best. 

  • Lån med inkassogjeld uten sikkerhet – I de aller fleste tilfeller vil det være svært vanskelig, men dog ikke helt umulig å finne aktører som er villig til å låne ut penger uten sikkerhet til tross for at du har inkassosaker. Disse lånene er gjerne forbundet med ekstremt høy effektiv rente og vil derfor i de aller færreste tilfeller være anbefalt. Spesielt vil det være frarådet å påta seg gjeld uten sikkerhet om inkassokravet i utgangspunktet er forårsaket av dårlig betalingsevne eller tap av inntekt. 
  • Lån med inkassogjeld med sikkerhet i bolig – Dersom du har mulighet til å stille sikkerhet i bolig vil dette absolutt være å anbefale. På denne måten kan du i praksis refinansiere gjelden og oppnå langt gunstigere vilkår enn det som hadde vært mulig uten sikkerhet for lånet. Dette kan hjelpe deg å oppnå bedre fleksibilitet og forutsigbarhet i privatøkonomien, men vil også ha påfølgende rentekostnad om du velger å nedbetale lånet over lang tid. Det anbefales derfor at du søker om lån med sikkerhet i bolig, men at du forsøker innfri lånet så raskt din privatøkonomi tillater. 

Banker som kan hjelpe deg med lån med inkassogjeld

Søker du om lån med inkassogjeld hos tradisjonelle banker vil du oftest oppleve et blankt avslag. Årsaken til dette er at de i stor grad har en automatisert søknadsprosess som innhenter en kredittvurdering av deg som søker. Oppdages det aktive inkassokrav eller betalingsanmerkninger vil derfor disse søknadene automatisk merkes med høy risiko og søknaden avslås før den kommer helt frem til en kunderådgiver.

Det vil derfor være lønnsomt å oppsøke spesialist banker eller finansagenter som har spesialisert seg på lån med inkassogjeld. Disse har større fleksibilitet når det kommer til å gjøre individuelle vurderinger, men krever at det kan stilles sikkerhet i bolig for at en avtale skal oppnås. Vi anbefaler derfor at du finner en formidler av spesialist lån slik som Finanstipset som deretter kan videreformidle din søknad til de mest aktuelle bankene. På denne måten øker du sannsynligheten for at en av bankene møter kravene dine og du får innvilget søknaden om lån med inkassogjeld til tross for dårlig betalingshistorikk. 

Tilbud hentes inn fra såkalte låneagenter er helt uforpliktende og du kan derfor sende søknad til flere samtidig slik at du sikrer deg et godt sammenligningsgrunnlag og trygghet om at de beste tilgjengelige vilkårene er oppnådd. I Norge er det Bluestep, Bank2, Nordax og Balanse Bank som er ledende innen finansiering av spesial lån. Disse tilbyr også i stor grad erfarne rådgivere som kan hjelpe deg med å få økonomien tilbake på rett kjøl og unngå fremtidige problemer med inkasso og betalingsanmerkninger. Vi kan dermed konkludere med at det finnes muligheter for å oppnå lån med inkassogjeld, men du bør søke gjennom en finansagent og iverksette tiltak slik at du unngår lignende situasjoner på nytt.