Lån med betalingsanmerkning

Om du havner i en utfordrende situasjon økonomisk kan det være nødvendig med refinansiering, men om du allerede har fått betalingsanmerkninger registrert i din kreditthistorikk kan det fort være vanskelig å få innvilget et lån. Disse oppstår om du etter gjentatte purring og en inkassosak fortsatt ikke har betalt en regning eller fordring i henhold til forfall. Selv om det kan virke komplisert å komme ut igjen av en slik økonomisk situasjon finnes det noen alternativer som kan hjelpe deg å ta kontroll på egen økonomi igjen. 

Du har kanskje forsøkt å søke om lån med betalingsanmerkning? – De aller fleste banker vil gi blankt avslag straks det dukker opp en betalingsanmerkning under kredittsjekken, men dette betyr ikke nødvendigvis at det er umulig å få innvilget et lån med betalingsanmerkninger. Det krever en del mer arbeid og ikke minst vil de aller fleste bankene kreve at du kan stille en sikkerhet for lånet før det innvilges. Om du har tilgang på dette vil det i liten grad være vanskelig å få innvilget et nytt lån selv med betalingsanmerkninger og ta kontroll på privatøkonomien igjen. 

Nøkkelinfo

 • Sammarbeider med flere store banker
 • Effektiv rente fra 8,99%
 • Løpetid 1-15 år
 • Lån fra 5 000 til 10 00 000 kr

Vilkår

 • Godtar betalingsanmerkning
 • Norsk startsborger
 • Krav til fast inntekt
 • Fylt 20 år

Les mer: Et Omstarstlån kan være løsningen

Hvorfor er det vanskelig å få innvilget lån med betalingsanmerkninger?

Dersom du har fått en betalingsanmerkning betyr det rent praktisk at du har utestående gjeld som ikke har blitt innfridd selv etter gjentatte forsøk. I de aller fleste tilfeller betyr dette at den du skylder penger har sendt en faktura, deretter en eller flere purringer før den har gått videre til inkasso. Når du heller ikke gjør opp inkassosaken vil den bli sendt videre til et kredittbyrå slik som Experian og Bisnode. Disse forsøker en siste gang å kreve inn pengene med 30 dagers betalingsfrist, men om du fortsatt ikke gjør opp kravet vil det resultere i en betalingsanmerkning på din kreditthistorikk. 

Det er disse bankene ser etter når de gjennomfører en kredittsjekk av deg under låneprosessen. Dersom bankene finner slike anmerkninger tolkes det som at de knytter en økt sannsynlighet for mislighold til det å låne deg penger. Mange av bankene vil da automatisk avslå søknaden uten å ta høyde for noe mer detaljert innsyn i din økonomiske situasjon. Dog finnes det en rekke nisjebanker som har spesialisert seg på refinansiering og lån til privatpersoner i en tøff økonomisk situasjon og disse kan fortsatt hjelpe. 

Disse nisjebankene kan i de aller fleste tilfeller innvilge et lån eller refinansiering av privatøkonomien dersom du har mulighet til å stille sikkerhet i egen bolig. På denne måten kan du søke om et nytt lån til tross for betalingsanmerkninger og få disse slettet ved at det nye lånet innfrir gamle gjeldskrav. Det er fort gjort å pådra seg betalingsanmerkninger om du har flere dyre smålån samtidig, men med et samlelån kan du raskt få oversikt over økonomien igjen. 

Les mer: Refinansiering med betalingsanmerkning

Når får man en betalingsanmerkning?

Det kan være flere årsaker til at man får en betalingsanmerkning, men de aller vanligste er:

 • Du har mottatt en faktura, men ikke gjort opp denne innen fristen og saken har gått videre til inkasso. 
 • Du har ikke betalt inkassovarselet innen fristen og har mottatt en betalingsoppfordring.
 • Du gjør ikke opp betalingsoppfordringen innen frist. Dette rapporteres da videre til kredittopplysningsbyråene. 
 • Du mottar et betalingskrav fra kredittopplysningsbyrået med 30 dagers frist. 
 • Om du fortsatt ikke gjør opp kravet vil det bli registrert en betalingsanmerkning i din kreditthistorikk. 

Selv om du har vært uheldig å pådra deg en betalingsanmerkning trenger ikke det å bety at du har ødelagt din privatøkonomi. Du kan enkelt bli kvitt anmerkningen igjen ved å innfri kravet som har forårsaket anmerkningen i utgangspunktet. Om du ikke har muligheten til å innfri kravet vil anmerkningen bli stående i din kreditthistorikk i 4 år før den slettes. For å unngå at den slettes må eventuelt inkassoselskapet ta ytterligere rettslige skritt for å bevare den. 

Fordelene ved å søke lån med betalingsanmerkning 

For de aller fleste som pådrar seg betalingsanmerkninger kan privatøkonomien gjerne virke uoversiktlig og lite håndterlig. Man har gjerne flere dyre smålån samtidig og sliter med å innfri kravene som stilles fra hver enkelt kreditor, da ender man raskt opp med betalingsanmerkninger. Det er derfor flere fordeler ved å søke om lån med betalingsanmerkning for å refinansiere allerede eksisterende gjeld. Dette vil gjøre at du får ryddet opp i din privatøkonomi og innfridd eventuelle krav til kreditorer som har utstedt betalingsanmerkninger. Disse vil da slettes og du kan “friskmelde” økonomien din igjen. 

Videre vil dette gjøre at du langt enklere kan oppnå gunstigere vilkår samt friere søke om ny finansiering. I tillegg oppnår du besparelser ved å samle små kreditter og lån i ett større lån slik at du kun har en månedlig faktura å forholde deg til. Med denne oversiktligheten kan du langt enklere se hvilken fleksibilitet du har i økonomien og hvilke måneder du har mulighet til å innbetale ekstra på lånet ditt. 

Sist, men ikke minst vil du oppleve at du får lavere månedlige kostnader. Først og fremst i form av lavere effektiv rente, men også ved at du ikke lenger trenger betale gebyrer og omkostninger til flere kreditorer samtidig. Dette gir ytterligere fleksibilitet i økonomien og kan være med på å innfri gjelden din raskere. 

Søke lån med betalingsanmerkning uten sikkerhet

Om du har til hensikt å søke om lån uten sikkerhet vil du i de aller fleste tilfeller få en utfordring dersom det oppstår betalingsanmerkninger. Årsaken til dette er at når du søker lån uten sikkerhet er din betalingsevne den eneste sikkerheten bankene får for lånet. Det at du har betalingsanmerkninger betyr strengt tatt at du ikke har den betalingsevnen som bankene ønsker som sikkerhet og de vil i utgangspunktet avslå søknaden din. 

Det finnes noen unntak på tilbydere av smålån, men ikke forvent å finne en aktør som er villig til å låne ut større beløp uten sikkerhet om du har betalingsanmerkninger i kreditt historikken din. Du kan også oppleve at det blir vanskelig å søke om:

 • Kredittkort
 • Boliglån og annen form for finansiering
 • Tegne mobilabonnement
 • Inngå strømavtale
 • Tegne TV og andre abonnementstjenester

Årsaken til dette er at denne formen for tjenester gjennomfører kredittsjekk for å vurdere sine kunders betalingsevne før de inngår kontrakt. Det kan derfor lønne seg å forsøke innfri kravet til betalingsanmerkningen før du forsøker å søke om både lån og andre bindende avtaler som de eksemplene vi har listet ovenfor. Har du mulighet til å innfri kravet før du søker vil du også ha bedre sannsynlighet for å oppnå gunstige vilkår på lånet ditt. 

Rydd opp i gjelden – Søk lån med betalingsanmerkning

Mange opplever at betalingsanmerkninger kan være svært vanskelig å bli kvitt igjen. Kravene har gjerne mer enn doblet seg fra det opprinnelige kravet på grunn av renter, salær og omkostninger underveis. Dette kan gjøre at et beløp som egentlig ikke var vanskelig å innfri fort kan få store konsekvenser for økonomien din. Da kan refinansiering med betalingsanmerkning være et godt alternativ. Kravet som stilles for at dette skal være mulig er at du eier bolig og kan stille med sikkerhet i denne. 

Banker som BlueStep og Bank2 har spesialisert seg på privatpersoner med utfordrende økonomi og håndterer store deler av refinansieringslånene i Norge. Disse markedsfører med at du kan få innvilget et lån selv om andre banker har sagt nei. Grunnen til dette er nettopp at de tilbyr refinansiering med sikkerhet i bolig. Denne sikkerheten gjør at de kan ta en mer individuell vurdering av hver søknad og ofte finne løsninger for hva de mener er forsvarlig og oppnåelig for nettopp deg. 

Disse bankene kan også i de fleste tilfeller tilby gratis veiledning og bistå deg med å sette opp alternative betalingsplaner, budsjetter og kostnadsoversikter slik at du er best mulig rustet til å håndtere ditt nye lån. Samler du dyre smålån i et refinansieringslån hos disse nisjebankene har du en større sannsynlighet for å rydde opp i gammel gjeld og oppnår en rekke gunstige vilkår underveis. Det vil derfor være mye å hente for de aller fleste med en uoversiktlig privatøkonomi å ta kontakt med nisjebankene angående refinansiering. 

Søke om lån med betalingsanmerkninger

For å søke om lån med betalingsanmerkninger har de aller fleste bankene en tilnærmet lik prosedyre. Nedenfor har vi derfor laget en steg-for-steg veiledning i hvordan en eventuell søknadsprosess ser ut hos de største bankene i Norge basert på den erfaringen vi har med markedet. 

 1. Du lager en oversikt over utestående gjeld og finner endelig beløp du har behov for å innfri.
 2. Du sender en søknad om å låne ønsket beløp samt hvilke muligheter du har til å stille sikkerhet.
 3. Banken vil deretter ta en individuell vurdering av informasjonen du har oversendt, samt gjennomføre en kredittvurdering for å se på hvordan situasjonen ser ut i dag. 
 4. Dersom du oppfyller bankens krav vil du få beskjed om at søknaden er innvilget og du vil innen kort tid motta et gjeldsbrev.
 5. Les dette nøye ettersom det er her du får oppgitt all informasjon om kostnader og renter knyttet til det nye lånet ditt.
 6. Er du fornøyd med vilkårene signerer du raskt og enkelt med BankID og sender det tilbake til banken.
 7. Banken vil deretter utbetale lånet i henhold til gjeldsoversikten du har lagt frem og innfri utestående krav. Eventuelle betalingsanmerkninger vil slettes inn 3-4 virkedager etter at kravet er innfridd. 
 8. Ditt nye lån er aktivt og du starter betalinger i henhold til avtalt nedbetalingsplan. 

Dette er en forenklet prosess basert på hvordan bransjen generelt operer. Det kan være avvik hos enkelte banker og noen vil be om ytterligere informasjon før de kan gjøre en vurdering av søknaden. Det kan derfor være lurt å ha tilgjengelig siste skattemelding, en verdivurdering av bolig som ikke er mer enn 2 år gammel, samt de siste lønnsslippene slik at disse raskt kan sendes inn om etterspurt. 

Kredittsjekk ved søknad om lån

Det er viktig å merke seg at alle som bedriver kredittvirksomhet i Norge er pliktig til å gjennomføre en kredittsjekk før de kan innvilge en søknad om lån. Dette er krav som stilles fra det norske Finanstilsynet og er ufravikelig for alle banker og kredittforetak. Du bør derfor være ekstra varsom dersom du får tilbud om å låne penger uten kredittsjekk og ta en ekstra kontroll av kredittforetaket. 

Fordelen med digital kredittvurdering er at stadig flere banker henter inn en automatisk kredittsjekk når de mottar søknaden din. Dette gjør at behandlingstiden blir kortet ned og en eventuell kundebehandler har all nødvendig informasjon tilgjengelig når søknaden skal behandles. Informasjonen om din økonomi hentes inn fra de forskjellige kredittopplysningsforetakene samt offentlige gjeldsregister som ble introdusert i 2019. Her opplyser selskaper med utestående kreditt om hvor mye du skylder og til hvem.

Med disse opplysningene legger banken grunnlaget for hvor mye du kan søke og hvilke vilkår som stilles til lånet ditt. I praksis betyr dette at om du gir et godt inntrykk på kredittvurderingen din vil du oppnå gunstigere vilkår på lånet ditt. Det er nettopp derfor det fort kan lønne seg å forsøke innfri eventuelle anmerkninger før du søker om lån fremfor å søke med betalingsanmerkninger og inkassosaker. Tradisjonelt har bankene gitt avslag automatisk ved funn av betalingsanmerkninger, men grunnet økt gjeldsgrad og stadig flere betalingsanmerkninger blant norske husstander har det sprunget opp en rekke nisjebanker som spesialiserer seg på privatkunder med mer krevende økonomisk situasjon. 

Søk lån med betalingsanmerkninger gjennom låneagent

Når du ikke stiller med det beste utgangspunktet kan det være mye å tjene ved å sende søknaden gjennom en låneagent. På denne måten får du sendt ut søknaden din til flere banker samtidig og øker sannsynligheten for at du oppfyller kravet hos en av bankene. Det finnes flere låneagenter som spesialiserer seg på formidling av lån med betalingsanmerkning og de samarbeider i gjennomsnitt med 10 forskjellige banker. 

Ikke bare er det tidsbesparende å få sendt ut den samme søknaden til en rekke banker samtidig, men låneagenten vet også noe om hvilke krav som stilles for å få innvilget en lånesøknad. De vil derfor sende søknaden din til de bankene der du har best utgangspunkt for å oppnå et lån. Dog anbefales det fortsatt at du presenterer en så ryddig økonomi som mulig og det kan være lønnsomt å utarbeide enkle oversikter over utestående gjeld, faste inntekter og estimerte utgifter. Dette vil gi banken inntrykket av at du ønsker få bukt med gjelden din og muligens gi et positivt syn på saken din. 

Forskjellen på lån med betalingsanmerkninger og boliglån 

Selv om de kan fremstå som tilsvarende produkter det noen vesentlige forskjeller på lån med betalingsanmerkning og boliglån. Det er vel egentlig enklere å si at eneste likheten er at de begge tar pant i bolig som sikkerhet for lånet. Utover dette er det to svært forskjellige finansieringsalternativer vi skal se litt nærmere på. 

Til å starte med kan vi se på et tradisjonelt boliglån, her låner du basert på verdien av en bolig med den hensikt å kjøpe nettopp denne boligen. Du kan låne opp til 85% av verdien på boligen og vil i de aller fleste tilfeller oppnå en rente mellom 1.4-2% med nåværende rentenivå. Dette er et lån som har tiltenkt nedbetalingsperiode på 30 år og det er lite mer hokus pokus enn dette. 

Neste ut er et lån med betalingsanmerkning benyttet til å refinansiere med sikkerhet i bolig. Dette lånet tar også pant i boligen, men her er hensikten å benytte lånebeløpet til å betale ned eksisterende gjeld fremfor å kjøpe bolig. Dette betyr at vi benytter oss av egenkapitalen i boligen, men ikke i noe som skaper mer egenkapital. Du kan derfor forvente at renten på et slikt lån vil ligge nærmere 5-6% sammenlignet med et tradisjonelt boliglån. Fortsatt langt under både kredittkort og forbrukslån, men vesentlig høyere enn et boliglån. 

Les mer: Refinansiering sikkerhet i bolig

Kravene for lån med betalingsanmerkning

Som vi var inne på tidligere er det en rekke krav for at man skal få innvilget et lån med betalingsanmerkning, men disse kan også variere noe fra bank til bank. Vi skal derfor se litt nærmere på de mest generelle kravene for å få godkjent et lån om du har pådratt deg betalingsanmerkninger. Du bør uansett ta kontakt med den aktuelle långiveren for å få en komplett oversikt over hvilke krav de stiller til sine søkere for best mulighet til å få innvilget et lån i banken. 

 • Du må ha fylt 20 år (noen banker krever 23 år)
 • Må ha vært bosatt i Norge de siste tre årene 
 • Kunne vise til fast inntekt på minimum 200.000 årlig 
 • Kunne stille sikkerhet i egen bolig 

Selv om du oppfyller disse kravene er det ingen garanti for at lånet blir innvilget. Det er også viktig å huske at låneagenter ikke har noen påvirkning til utfallet av en søknad, men kun fungerer som en videreformidler av produktene til sine samarbeidspartnere. Du må derfor ta det direkte med den aktuelle banken om du har spørsmål angående gjeldsbrev eller avslag på søknad. 

Det kan være lurt å gjennomføre en kredittsjekk av din egen økonomi før du søker om lån. På denne måten vet du hva bankene ser når de kjører en vurdering og kan også påvirke utfallet ved å rydde opp i egen økonomi i forkant. Dette kan gjøres gratis hos de aller fleste kredittopplysningsbyråene på deres hjemmesider.