Refinansiering med betalingsanmerkning

Det er ingen tvil om at det dyreste du kan utsette din privatøkonomi for er å bli sittende med flere dyre smålån og forbrukslån samtidig. De kommer generelt med skyhøy effektiv rente, men det følger også med høye gebyrer og omkostninger knyttet til denne formen for finansiering. Det kan derfor fort bli svært dyrt og utvikle seg til en problematisk byrde som er vanskelig å håndtere langsiktig. Da mister man fort oversikt over egen økonomi og betalingsanmerkninger følger sjeldent langt etter. Det er nettopp derfor refinansiering av dyr forbruksgjeld er et svært populært alternativ blant nordmenn. På denne måten oppnår du gunstigere vilkår på den samlede gjelden, men du får også langt bedre fleksibilitet og bedre oversikt over din egen økonomiske situasjon. 

Selv om det er populært å refinansiere utestående gjeld om du har mye forbruksgjeld kan mange oppleve det som tidkrevende og vanskelig å få innvilget et lån dersom du har pådratt deg betalingsanmerkninger. Mange banker vil nemlig automatisk avslå søknaden din når det kommer frem betalingsanmerkninger under kredittsjekken de foretar ved søknad. Selv om dette kan virke demotiverende for mange betyr det absolutt ikke at det er umulig å få innvilget refinansiering med betalingsanmerkning. 

Nettopp derfor skal vi se nærmere på hvilke muligheter og hvordan du kan refinansiere dyr forbruksgjeld med betalingsanmerkninger. Det viktigste vilkåret for at du skal få innvilget en søknad med betalingsanmerkninger er at du kan stille sikkerhet i bolig som en del av lånevilkårene. Dersom du ikke har muligheten til å stille sikkerhet skal vi se litt nærmere på hvilke alternativer du har for å gjenvinne kontroll på økonomien din. 

Hvorfor avslår bankene en søknad om lån med betalingsanmerkning

Bankene låner du penger med den hensikt å tjene penger på lånet ditt. Det er derfor svært vanskelig å få innvilget en søknad om refinansiering og lån dersom du har betalingsanmerkninger. Årsaken til dette er at banken ser betalingsanmerkninger som økt risiko og dette gjør at mange banker velger å avslå søknader for kunder. Det samme gjelder i stor grad for pågående inkassosaker ettersom bankene gjør en vurdering av betalingsevne før de innvilger søknader. 

Dette betyr riktignok ikke at det er umulig å finne alternative løsninger for deg som trenger refinansiering med betalingsanmerkning. Flere banker har spesialisert seg på privatkunder med utfordrende økonomisk situasjon og tilbyr refinansiering til tross for både inkasso og betalingsanmerkninger. Det disse har til felles er at de stiller krav om sikkerhet i bolig.

Når du får innvilget en søknad hos disse bankene vil de ta sikkerhet i boligen din for å minske risikoen av å innvilge søknad om refinansiering med betalingsanmerkninger. Fordelen for deg er at du vil oppnå langt gunstigere vilkår med sikkerhet enn du ville klart oppnå med et lån uten sikkerhet. De fleste bankene er også langt mer komfortable med å tilby refinansiering om de får stilt sikkerhet for lånebeløpet sitt og tilbyr derfor ofte fleksible løsninger som gjør at du kan skreddersy hva som i størst mulig grad passer din egen økonomi.

Hvorfor søke refinansiering med betalingsanmerkning

Det kan være en lang rekke årsaker til at man har havnet i en uheldig situasjon økonomisk og endt opp med betalingsanmerkninger, men det de har til felles er at betalingsanmerkningen vil fungere som et tungt anker på din privatøkonomi. Det er nemlig ikke bare lånesøknader som avslås om du har betalingsanmerkninger, men du vil også oppleve begrensede muligheter til å inngå mobilabonnement, kjøpe boligalarm, forsikring og andre abonnementer hvor det hentes inn kredittvurdering. 

Refinansiering av gjelden kan derfor være et verdifullt alternativ som gjør at du oppnår bedre fleksbilitet og blir kvitt betalingsanmerkningene samtidig. Vi skal derfor se litt nærmere på hva som rent praktisk skjer når du søker om refinansiering med betalingsanmerkning og hvilke positive utfall dette vil ha for økonomien din;

 • Du får samlet alle dyre smålån i et nytt lån.
 • Du får bedre oversikt over din utestående gjeld ved å ha kun ett lån
 • Når du samler alle smålån i et nytt lån vil du oppnå gunstigere vilkår og lavere effektiv rente
 • Unngå å betale unødvendig mye i gebyrer og omkostninger med en faktura og kreditor fremfor flere samtidig
 • Lavere månedlige avdrag
 • Høyere fleksibilitet i hverdagen som gir bedre vilkår for å betale ned på gjelden og unngå fremtidige mislighold

Dette er noen av de mest vanlige fordelene ved å refinansiere om du har havnet i en utfordrende situasjon, men din individuelle situasjon kan også oppleve andre effekter av en refinansieringen. Viktigst er det å huske at du kun refinansiering om du oppnår gunstigere vilkår på ditt nye lån. Det er derfor være lite å tjene på en refinansiering av gjeld med lav effektiv rente som bil og boliglån. Fokuser heller på å bli kvitt kostbar forbruksgjeld, kredittkort, delbetaling og handlekontoer med svært høy effektiv rente. 

Hvordan ta kontroll på privatøkonomien

Når du får innvilget en søknad om refinansiering har du tatt første steg på veien for å ta kontroll på privatøkonomien igjen, men det er fortsatt flere tiltak du bør ta for å sikre at du ikke havner i en tilsvarende situasjon på et senere tidspunkt. Hensikten med refinansieringen er høyere økonomisk fleksibilitet, men håndtering og tilbakebetaling av lånet vil fortsatt utgjøre en vesentlig del av dine økonomiske forpliktelser frem til lånet er innfridd. Det vil derfor lønne seg å utarbeide en strategi for hvordan du kan maksimere tilbakebetalingene og raskest mulig bli kvitt lånet. Da vil du raskere oppnå friheten du ønsker i økonomien og stå fritt til å gjøre som du selv ønsker uten å frykte kreditorene. Derfor har vi samlet tre enkle grep du kan benytte for å maksimere effekten av din nedbetaling og bli kvitt den utestående gjelden. 

 1. Utarbeide et budsjett og hold deg til det – For å kunne betale tilbake så mye som mulig på lånet er det viktig at vi holder utgiftene våre så lave som mulig. Dette kan vi oppnå ved å utarbeide et budsjett og sørge for å holde dette. I budsjettet tar vi kontroll på inntekter og utgifter slik at vi sørger for mest mulig effektiv utnyttelse av de pengene vi får inn. Mange banker som tilbyr omstartslån tilbyr gratis veiledning i hvordan sette opp et enkelt husholdningsbudsjett, eller du kan finne enkle veiledninger på nett. 
 2. Kvitt deg med kredittkort og dyr kreditt – En årsak til at mange havner i økonomiske utfordringer er at de benytter kredittkort, delbetaling eller andre former for dyr finansiering. Dette kan virke attraktivt og friste med lave månedlige avdrag, men når de samler seg opp blir det raskt dyrt og kan bli en byrde på privatøkonomien. Det kan derfor være et steg mange vegrer seg for å ta, men du bør avslutte alle kredittkort, handlekontoer og lignende kreditt du har fått innvilget for å unngå fristelsen av å benytte dette igjen. Hensikten med budsjettet vi har utarbeidet er å ha kontroll på utgiftene og et kredittkort bør dermed strengt tatt ikke være nødvendig. Forsøk heller å sette opp en bufferkonto med et nødfond fremfor å ha et “nødkort” i form av kreditt. 
 3. Ta tilstrekkelige grep for å unngå nye inkassosaker – Hensikten med refinansieringen er å nullstille vår økonomiske situasjon og utarbeide bedre vilkår mens vi innfrir de forpliktelsene vi har utestående. Det vil derfor være lite gunstig og kan skade saken vår om vi pådrar oss nye inkassosaker. Opplever du at du en måned ikke har mulighet til å betale alle fakturaer og krav vil det derfor lønne seg å ta kontakt direkte med utsteder av fordringen fremfor å la det gå til inkasso. De fleste selskaper vil være behjelpelig med å finne en alternativ løsning og eventuelt arrangere en nedbetalingsplan slik at du unngår at kravet går videre til inkasso og skader din privatøkonomi. Om kravet først har gått videre til inkasso er det for sent å finne alternative løsninger, du bør derfor selv forsøke å ta kontakt med utsteder og finne et bedre alternativ. 

Hvorfor bør du refinansiere med sikkerhet i bolig

For deg som kan stille sikkerhet i bolig er det lite som er så økonomisk gunstig som å refinansiere med nettopp sikkerhet i bolig. På denne måten kan du oppnå langt mer kostnadseffektive omkostninger på lånet ditt og få samlet alle de små lånene i et stort samlelån. En annen fordel ved å samle alt på et sted er at du får enklere forhandlinger med kreditoren og kan reforhandle vilkårene etterhvert som du betaler ned på lånet. 

For å vise hvor stor verdi det kan ha å samle dyre smålån i et nytt refinansieringslån har vi lagt frem følgende tall: Med et lån i en vanlig forbruksbank uten sikkerhet kan du oppnå en effektiv rente mellom 11-29% ut i fra den individuelle vurderingen som foreligger av din søknad. Ved å søke refinansiering hos de samme bankene uten sikkerhet kan du forvente en effektiv rente mellom 9-14%, mens om du kan stille sikkerhet i privat bolig kan du få en rente helt ned i 3-6%. Det er med andre ord lite diskuterbart at sikkerhet i bolig er det absolutt mest kostnadseffektive alternativet for å få bedre fleksibilitet i din privatøkonomi. 

Ikke bare oppnår du bedre effektiv rente ved å refinansiere med sikkerhet i bolig, men du oppnår også fordelene med bedre oversikt, unngår å betale unødvendige mye i omkostninger og gebyrer til flere kreditorer og du blir kvitt eventuelle betalingsanmerkninger øyeblikkelig. Dette fordi det nye lånet innfrir dine gamle krav og sletter dermed også betalingsanmerkningene som disse har forårsaket. 

Hvordan får du de gunstigste vilkårene på din refinansiering

I norske har husholdningsgjelden økt kraftig de seneste årene og vi ser en tilsvarende utvikling i antall aktører som tilbyr løsninger for refinansiering. For deg som låntaker er dette en ønsket situasjon ettersom du kan dra nytte av å sette flere aktører opp mot hverandre og oppnå bedre vilkår på din refinansiering enn det som var mulig tidligere. Du bør derfor benytte en låneagent slik at du kan innhente tilbud fra flere banker samtidig og deretter sammenligne vilkårene disse tilbyr i sine gjeldsbrev. 

Etter at du har sendt ut søknaden og mottatt de aktuelle gjeldsbrevene er det noen punkter som er viktigere enn andre å undersøke. Nedenfor har vi av den grunn samlet de viktigste punktene du bør sammenligne før du signerer et gjeldsbrev med en bank. 

 • Effektiv rente
 • Nedbetalingstid på lånet
 • Omkostninger og gebyrer inkludert etableringsgebyr, termingebyr og fakturagebyrer 
 • Fleksibilitet i nedbetalingsplanen (muligheten til avdragsfrihet om behovet melder seg)
 • Friheten til å innfri lånet raskere enn nedbetalingsplanen om du skulle få bedre økonomi

*Det er viktig å merke seg at alle kostnader som omfatter lånet skal være oppgitt i gjeldsbrevet du signerer. Du bør derfor lese dette nøye slik at du unngår ubehagelige overraskelser etter at lånet trer i kraft. 

Eksempler på refinansiering av gjeld

For å illustrere hvor stor forskjell det utgjør om du velger refinansiering med eller uten sikkerhet i bolig har vi lagt opp to eksempler nedenfor. Disse er identiske i form av lånebeløp, men det ene er med sikkerhet og det andre er uten. Hensikten med dette eksempelet er å illustrere hvor mye mer kostnadseffektivt og fleksible vilkår du oppnår ved å stille sikkerhet til lånet fremfor å forsøke refinansiere uten sikkerhet. 

Lån #1 (uten sikkerhet):

Beløp: 100.000

Effektiv rente: 9.72%

Nedbetalingstid: 60 måneder (5 år)

Månedsbeløp: 2091,-

Kredittkostnader: 25.463,-

Lån #2 (med sikkerhet):

Beløp: 100.000

Effektiv rente: 5%

Nedbetalingstid: 25 år

Månedsbeløp: 491 ,-

Kredittkostnader: 48.329,-

Som vi ser i eksemplene er det vesentlig mye gunstigere å velge finansiering med sikkerhet i bolig. Ikke bare får du et månedsbeløp som er ¼ av lån 1, men du får også en halvert effektiv rente. Dog er det noen punkter som er viktig for at lån 2 skal være så effektivt som mulig. Det kan nemlig være fristende å bare betale det lave månedlige beløpet, men som vi da ser i eksemplene blir det en vesentlig høyere rentekostnad på lånet. Du bør derfor velge lån 2, men bruke de ca 1500,- i måned som blir frigjort til å betale ned ekstra på lånet hver måned. På denne måten korter du ned betalingstiden vesentlig og unngår de høye rentekostnadene. 

Hvilke banker i Norge tilbyr spesialiserte finansieringstjenester

Stadig flere banker tilbyr refinansiering uten sikkerhet, men disse er i praksis forbrukslån som du ikke fritt kan disponere. Derimot er det et snevert antall banker som virkelig har spesialisert seg på de spesielt vanskelige finansielle søknadene og disse tilbyr løsninger skreddersydd for den individuelle søkerens behov. 

I Norge er de største aktørene for refinansiering med betalingsanmerkninger BlueStep Bank, Bank2, Kraft Bank, Nordax Bank og Svea Norge. I tillegg har vi en noe nyere bank på markedet i InstaBank som også tilbyr sine tjenester i form av refinansiering. Hos disse aktørene vil du kunne refinansiere selv en utfordrende økonomi så lenge du kan stille sikkerhet i bolig. 

Bankene opererer også med ansvarlig lånevirksomhet og stiller derfor rådgivere til disposisjon for sine kunder. Disse kan hjelpe deg med å kartlegge utfordringene, planlegge for det uforutsette i fremtiden og ikke minst komme tilbake på rett kjør økonomisk. Disse bankene har aktive samarbeid med en rekke låneagenter og vi anbefaler derfor at du søker gjennom en spesialisert låneagent for å rette søknaden din til de riktige aktørene raskest mulig. 

Hvem passer refinansiering med betalingsanmerkning for

Refinansiering av gjeld med betalingsanmerkninger passer ikke for alle. Det er et gunstig alternativ sammenlignet med lån uten sikkerhet, men det er fortsatt en langt dyrere finansiering enn vanlige boliglån og lignende. Dog kan det være en rimeligere løsning for deg som ønsker å kvitte deg med flere dyre smålån og inkassosaker uten å måtte selge eller frigjøre kapital. Du benytter nemlig kapitalen tilgjengelig i boligens verdi og slipper av den grunn å bruke opp eventuelle likvide midler du har tilgjengelig. 

Du bør uansett gjøre en individuell vurdering om dette er løsningen som passer deg best. Om du bare har ett eller to krav som har gått til inkasso eller fått betalingsanmerkning kan det være mer lønnsomt å forsøke løse ut disse fremfor å ta opp et langsiktig lån som vil gi vesentlig mye høyere rentekostnader. 

Om du derimot befinner deg i gruppen som sitter med mye uoppgjort gjeld som har gått til inkasso eller fått påført betalingsanmerkninger kan refinansiering med sikkerhet være en god løsning for deg. Det kan da være mye penger å spare ved å gjennomføre en refinansiering og ikke minst oppnå en langt ryddigere økonomi. Noen av fordelene du oppnår er:

 • De fleste opplever å oppnå bedre rente etter refinansiering
 • Du blir kvitt eventuelle betalingsanmerkninger som måtte være registrert av den gamle gjelden
 • Du får en enkelt faktura å forholde deg til og oppnår dermed bedre oversikt
 • Noen klarer benytte refinansieringen til å reforhandle gjelden sin og forhandle ned det skyldige beløpet ved å få fryst eller kuttet rentekostnader

Det er viktig å merke seg at i det siste punktet vil hver enkelt kreditor gjøre en individuell vurdering, men de aller fleste kreditorene er mer interessert i å få tilbake sitt utestående krav enn å gjøre det lønnsomt. Du kan derfor oppnå gunstigere vilkår ved å forhandle med kreditorene og i beste fall få dem til å frafalle rentekostnaden eller fryse beløpet på nåværende beløp.